ไม้กวาดดอกแขม

ความเป็นมาของภูมิปัญญา

ในหมู่บ้านมีดอกหญ้ามากมาย จึงเกิดความคิดที่จะนำมาทำเป็นไม้กวาดดอกหญ้า เพื่อสร้างรายได้ จากนั้นก็ทำเป็นอาชีพตั้งแต่นั้นมา

ขั้นตอน/วิธีทำ
 1.นำดอกหญ้ามาตากแดดให้แห้ง
 2.นำดอกหญ้ามาตีหรือฟาดกับพื้น เพื่อให้ดอกหญ้าดอกเล็กๆ หลุดออกให้ เหลือแต่ก้านเล็กๆ แกะก้านดอกหญ้าออกจากต้นนำมามัดรวมกันประมาณ 1 กำมือ
 3.ใช้เชือกฟางหรือเชือกในล่อนสอยเข้ากับเข็มเย็บกระสอบแล้วแทงเข้าตรง กลางมัดดอกหญ้า แล้วถักไปมาประมาณ 3-4 ชั้น พร้อมทั้งจัดมัดดอกหญ้าให้แบนราบ ใช้มีดตัดโคนรัดดอกหญ้าที่ถักแล้วให้เสมอเป็นระเบียบสวยงาม
 4.ใช้ด้ามไม้ไผ่รวกเสียบตรงกลางหรืออาจจะใช้ต้นดอกหญ้า 8-10 ต้น มัดรวมกันแทนไม้ไผ่รวกก็ได้ แล้วตอกตะปูขนาด 1 นิ้ว 2 ตัว เพื่อให้มัดดอกหญ้ากับด้ามให้แน่น
 5.ใช้น้ำมันยางหรือชันผสมน้ำมันก๊าดทาโดยใช้แปรงจุ่มและทาบริเวณที่ตัว ใช้เวลาในการทำ 1 วัน

วัสดุ/อุปกรณ์
 - ดอกแขม
 - ด้าย
 - เข็ม
 - ไม้ไผ่

การเรียนรู้
เรียนรู้ด้วยตนเอง โดยการซื้อไม้กวาดจากตลาดแล้วมาฝึกลองทำ ใช้เวลาในการเรียนรู้ 5 วัน สามารถช่วยให้มีรายได้เสริมให้ครอบครัว ประหยัดค่าใช้จ่าย และเป็นที่ยอมรับของคนในชุมชน

การถ่ายทอด
ถ่ายทอดให้กับลูก ให้สังเกต แนะนำ และทำให้ดูเป็นตัวอย่างได้

ประโยชน์ภูมิปัญญาต่อการเรียนรู้

วิธีการทำไม้กวาดดอกแขม และการเก็บเกี่ยวดอกแขม

พื้นที่โรงเรียน

ตชด. บ้านห้วยเวียงงาม

กลุ่มสาระการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี, กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์,

ภาพประกอบ

ผู้รวบรวม : ผศ.พฤษมงคล จุลพูล,น.ส.จิราภรณ์ โพธิ์เย็น,น.ส.จีรนันท์ หารมน,น.ส.สุพรรษา ปัตภาวะโร วันที่รวบรวม : 2559-02-07
ข้อมูลปราชญ์


นางจันทเกษ วงษา
บ้านห้วยเวียงงาม

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

© 2016 | is.udru.ac.th All Right Reserved | สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี | login