ติดต่อสอบถาม

ที่อยู่

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
64 ถ.ทหาร ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000

หมายเลขโทรศัพท์

042-211-040-59 ต่อ 610

แผนที่


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น

© 2016 | is.udru.ac.th All Right Reserved | สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี | login