ไม้กวาดดอกแขม

ความเป็นมาของภูมิปัญญา

ในหมู่บ้านมีดอกแขมจำนวนมาหจะปล่อยไว้ก็ไม่มีประโยชน์เกิดขึ้น เมื่อเห็นเพื่อนบ้านทำไม้กวาดดอกแขมกันมากมาย ก็เกิดความสนใจที่จะทำ และทำเป็นอาชีพเสริมมาจนถึงทุกวันนี้

ขั้นตอน/วิธีทำ
 1.เลือกดอกหญ้าที่สวยๆ ตากแดดให้แห้ง
 2.นำดอกหญ้าหนึ่งกำมัดให้เป็นวงกลม
 3.นำเข็มเย็บกระสอบร้อยเชือกฟางมัดดอกหญ้า
 4.ตัดโคนดอกหญ้าให้เสมอกัน
 5.นำเชือกฟางมัดดอกหญ้าไว้ด้วยกัน โดยนำเชือกฟางมาสอดตรงรูที่เจาะ เพื่อป้องกันไม่ให้ดอกหญ้าออกจากกัน
 6.ตอกตะปูที่เตรียมไว้ เพื่อให้ดอกหญ้าติดกับด้ามไม้ไผ่ และมีความแข็งแรงขึ้น ใช้เวลาการทำ 3-5 วัน

วัสดุ/อุปกรณ์ วัตถุดิบไม้กวาดดอกแถม
 - ดอกแขม
 - ไม้ไผ่ รมควัน
 - หวายที่ใช้มัดไม้กวาด
 - น้ำมันยาง ส่วนวัตถุดิบประกอบอื่นๆที่ใช้คือ
 - แปรงสำหรับทาน้ำมันยาง
 - ค้อน
 - ตะปู

การเรียนรู้
เรียนรู้จากคุณครู โดยจากการสังเกต สอบถาม และนำมาปฏิบัติ ใช้เวลาในการเรียนรู้ 7-15 วัน ภูมิปัญญานี้สามารถนำไปใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และสร้างรายได้ให้กับครอบครัว

การถ่ายทอด
ถ่ายทอดให้กับลูกหลาน และผู้ที่มีความสนใจ สามารถอธิบาย แนะนำ และทำให้ดูเป็นแบบอย่างได้

ประโยชน์ภูมิปัญญาต่อการเรียนรู้

วิธีการทำไม้กวาดดอกแขม และการเก็บเกี่ยวดอกแขม

พื้นที่โรงเรียน

ตชด. บ้านเทพภูเงิน

กลุ่มสาระการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี,

ภาพประกอบ

ผู้รวบรวม : ผศ.พฤษมงคล จุลพูล,น.ส.วันวิสา ทำมา,น.ส.ธิดารัตน์ ประทุมชัย,น.ส.ศิรภัสสร วรรณชัย วันที่รวบรวม : 2559-03-19
ข้อมูลปราชญ์


นางหนูนา พยุงวงษ์
บ้านเทพภูเงิน

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

© 2016 | is.udru.ac.th All Right Reserved | สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี | login