นางจันทเกษ วงษา

นางจันทเกษ วงษา
เกิด : 5 ธันวาคม 2501
อายุ : 58
ที่อยู่ : 141 หมู่ 8 บ้านห้วยเวียงงาม ตำบลนายูง อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี
การศึกษา : ประถมศึกษาปีที่ 4
อาชีพ : เกษตรกร
ชุมชน : บ้านห้วยเวียงงาม
© 2016 | is.udru.ac.th All Right Reserved | สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี | login