นางน้อย สุนนท์

นางน้อย สุนนท์
เกิด : 5 พฤษภาคม 2524
อายุ : 35
ที่อยู่ : - หมู่ 11 ตำบลโนนทอง อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี
การศึกษา : ประถมศึกษาปีที่ 4
อาชีพ : ทอเสื่อ
ชุมชน : บ้านนาเมืองทอง

ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีความเชี่ยวชาญ

© 2016 | is.udru.ac.th All Right Reserved | สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี | login