นายศรีภูมิ แก้วเกล็ดคำ

นายศรีภูมิ แก้วเกล็ดคำ
เกิด : 15 เมษายน 2515
อายุ : 44
ที่อยู่ : 38 หมู่7 บ้านเทพภูเงิน ตำบลน้ำโสม อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี
การศึกษา : ประถมศึกษาปีที่ 6
อาชีพ : ทำไร่
ชุมชน : บ้านเทพภูเงิน

ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีความเชี่ยวชาญ

© 2016 | is.udru.ac.th All Right Reserved | สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี | login