นายประเสริฐ เอี่ยมศรี

นายประเสริฐ เอี่ยมศรี
เกิด : 10 กุมภาพันธ์ 2505
อายุ : 54
ที่อยู่ : 177 หมู่ 7 บ้านเทพภูเงิน ตำบลน้ำโสม อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี
การศึกษา : มัธยมศึกษาปีที่ 3
อาชีพ : เกษตรกร
ชุมชน : บ้านเทพภูเงิน
© 2016 | is.udru.ac.th All Right Reserved | สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี | login