นายคำผล ศรีคำม่วม

นายคำผล ศรีคำม่วม
เกิด : 22 มีนาคม 2509
อายุ : 50
ที่อยู่ : 61 หมู่ 8 บ้าน นาชมภู ตำบล บ้านก้อง อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี
การศึกษา : ประถมศึกษาปีที่ 4
อาชีพ : ค้าขาย
ชุมชน : บ้านนาชมภู

ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีความเชี่ยวชาญ

© 2016 | is.udru.ac.th All Right Reserved | สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี | login