นางนิล วระศิริ

นางนิล วระศิริ
เกิด : 21 มีนาคม 2516
อายุ : 43
ที่อยู่ : 64 หมู่ที่ 8 บ้านนาชมภู ตำบลบ้านกอง อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี
การศึกษา : ประถมศึกษาปีที่ 6
อาชีพ : เกษตรกร
ชุมชน : บ้านนาชมภู

ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีความเชี่ยวชาญ

© 2016 | is.udru.ac.th All Right Reserved | สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี | login