หน่อไม้ดอง

ความเป็นมาของภูมิปัญญา

เริ่มจากตนเองมีความรู้เรื่องการทำหน่อไม้ดองติดตัวมาอยู่แล้ว และวันหนึ่งก็มีหน่วยงานมาอบรมเรื่องการดองหน่อไม้ จึงทำให้เกิดความคิดริเริ่มที่จะทำเอาไว้ทานเอง และทำเอาไว้ขาย

ขั้นตอน/วิธีทำ
 1. หาหน่อไม้ซาง (ภาษาท้องถิ่น)
 2. ปลอกเปลือกล้างให้สะอาด แล้วใช้มีดสองคมหั่นให้เป็นเส้น ๆ
 3. นำไปแช่น้ำสะอาดทิ้งไว้ 1 คืน
 4. หลังจากนั้นสำหน่อไม้มาใส่กะละมัง แล้วใส่เกลือโดยอัตราส่วน หน่อไม้ 15 กิโลกรัม ต่อ เกลือ 500 กรัม
 5. คลุกเคล้าหน่อไม้และเกลือให้เข้ากันจนหน่อไม้อ่อน
 6. นำหน่อไม้ไปบรรจุใส่ถุงแล้วมัดปากถุงไว้
 7. นำถุงที่ใส่หน่อไม้ไปใส่ถังแล้วปิดผาถังให้แน่น
 8. ใช้เวลาประมาณ 1 ปี ขึ้นไปจึงจะสามารถบริโภคได้ ใช้เวลาในการทำ 10 – 15 วัน

วัสดุ/อุปกรณ์
 - หน่อไม้สด
 - เกลือ
 - มีด
 - ถุงพลาสติก
 - ถัง
 - กะละมัง
 - น้ำสะอาด

การเรียนรู้
เรียนรู้จากมารดา โดยมารดา ทำให้ดูเป็นตัวอย่าง แล้วตนจึงสังเกต และนำมาปฎิบัติตาม ใช้เวลาในการเรียนรู้เพียง 1 วัน การเรียนรู้ภูมิปัญญานี้ทำให้สร้างอาชีพเสริมให้กับตนเอง และสามารถถนอมอาหารไว้ทานได้

การถ่ายทอด
ถ่ายทอดให้ที่สนใจ โดยการสาธิตให้ดู แนะนำเทคนิค สูตรเฉพาะของตนเองให้

ประโยชน์ภูมิปัญญาต่อการเรียนรู้

วิธีการทำหน่อไม้ดอง และการแปรรูปเป็นอาหาร

พื้นที่โรงเรียน

ตชด. บ้านเทพภูเงิน

กลุ่มสาระการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์, กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี,

ภาพประกอบ

ผู้รวบรวม : ผศ.พฤษมงคล จุลพูล,น.ส.ปิยะนันท์ ใจรักษ์,น.ส.พันธิวา หัสเดชะ,นายณัฐวุฆิ ชำนาญศรี วันที่รวบรวม : 2559-03-19
ข้อมูลปราชญ์


นางหนูนา พยุงวงษ์
บ้านเทพภูเงิน

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

© 2016 | is.udru.ac.th All Right Reserved | สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี | login