เฟอร์นิเจอร์ไม้

ความเป็นมาของภูมิปัญญา

เริ่มจากการเข้าไปอยู่ในเรือนจำแล้วได้มีการทำ เฟอร์นิเจอร์ไม้ต่างๆ เช่น โต๊ะ เตียง ตู้ และอื่นๆ ต่อจากนั้นก็เกิดแรงบันดาลใจที่จะทำเป็นอาชีพเสริม เพื่อสร้างรายได้ให้กับตนเอง

ขั้นตอน/วิธีทำ/การฝึกฝน
 1. ออกแบบเองโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
 2. เตรียมวัสดุที่ต้องใช้ เช่น แผ่นไม้ ไม้อัด
 3. ใช้กบไสไม้ให้เรียบ
 4. จัดระยะขนาดของไม้ตามที่ออกแบบไว้
 5. ทำโครงสามชิ้น ด้านซ้าย ขาว และโครงด้านบน
 6. ประกอบโครงเข้าด้วยกัน
 7. ใช้ไม้อัด ยิงแม็กให้เสมอกับไม้โครง
 8. ขัด ตกแต่ง
 9. ทาสีเคลือบเงาไม้ ใช้เวลาในการทำ เตียงนอน ใช้เวลาทำ 1 วันเสร็จ

 วัสดุ/อุปกรณ์
 - ไม้
 - ตะปู
 - น็อต
 - ค้อน
 - สว่าน
 - ตลับเมตร
 - เลื่อยวงเดือย
 - กบไสไม้
 - ดินสา
 - ไม้ฉาก
 - แม็ก
 - กระดาษทราย
 - สีเคลือบเงา

การเรียนรู้
เรียนรู้มาจากเรือนจำกลางอุดร ใช้วิธีศึกษาโดยจากการสังเกต จดจำ และทดลองปฏิบัติ โดยใช้เวลาเรียนรู้ 4 เดือน ภูมิปัญญานี้สามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัว และมีวัสดุเฟอร์นิเจอร์ ที่สวยๆ ใช้โดยไม่ต้องซื้อ

การถ่ายทอด
ถ่ายทอดให้กับบุคคลที่สนใจ โดยการอธิบาย สาธิต และให้ลงมือทำ

ประโยชน์ภูมิปัญญาต่อการเรียนรู้

วิธีการทำเฟอร์นิเจอร์ไม้ การออกแบบเฟอร์นิเจอร์ไม้

พื้นที่โรงเรียน

ตชด. บ้านเทพภูเงิน

กลุ่มสาระการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ, กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี,

ภาพประกอบ

ผู้รวบรวม : ผศ.พฤษมงคล จุลพูล,น.ส.จิราภรณ์ โพธิ์เย็น,น.ส.จีรนันท์ หารมน,น.ส.สุพรรษา ปัตภาวะโร วันที่รวบรวม : 2559-03-20
ข้อมูลปราชญ์


นายพงษ์ศักดิ์ สมโชค
บ้านเทพภูเงิน

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

© 2016 | is.udru.ac.th All Right Reserved | สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี | login