เฟอร์นิเจอร์ไม้

ความเป็นมาของภูมิปัญญา

เรียนรู้จากชาวญวน ตอนเป็นคนงานรับจ้างอยู่ร้านเฟอร์นิเจอร์ และออกมาเริ่มทำเป็นของตัวเองได้ 20 ปี โดยขณะเมื่อตอนไปเป็นลูกจ้าง ได้เรียนรู้โดยการจดบันทึก สังเกต จดจำ ลองถูกลองผิด และเรียนรู้ จากนายจ้าง

ขั้นตอน/วิธีทำ/การฝึกฝน
 1. การคำนวณวัตถุดิบที่สามารถมาออกแบบเฟอร์นิเจอร์
 2. ออกแบบ เริ่มจาก ขา ออกแบบขาโต๊ะ
 3. ออกแบบไม้แผ่น
 4. ออกแบบสร้างโครง และนำมาขัดด้วยเครื่องขัดไม้
 5. นำมาประกอบ
 6. เสร็จแล้วนำมาขัดด้วยมือให้เนื้อไม้ละเอียด
 7. ทารองพื้น ด้วยสีสแลคขาว เบอร์ 5 และตากให้แห้ง
 8. ขัดด้วยกระดาษทรายเบอร์ 300 บางๆ
 9. ลงสี เคลือบเงาไม้ ลงสีทั้งหมด 3 รอบ และแต่ละครั้ง ก่อนลงสีจะต้องขัดด้วยกระดาษทราย ใช้เวลาในการทำ ทำโซฟา 2 วัน / ทำเตียงนอน 4 วัน

วัสดุ/อุปกรณ์
 - ไม้ยางพารา , ไม้สัก , ไม้ประดู่ , ไม้มะค่า
 - ไม้อัด
 - สว่าน
 - กบไสไม้
 - เลื่อย , เลื่อยซอ , เลื่อยฉลุ
 - รอเตอร์
 - ปากกา , ดินสอ , ตลับเมตร
 - ไม้ฉาก
 - เครื่องขัด
 - กระดาษทรายน้ำ

การเรียนรู้
เรียนรู้มาจากชาวญวน เมื่อตอนไปเป็นลูกจ้าง ใช้วิธีศึกษาโดยจากการสังเกต จดจำ ฝึกด้วยการสร้างบ้านของตนเองเพื่อเป็นการเรียนรู้ฝึกฝนฝีมือ โดยใช้เวลาเรียนรู้ 3 เดือน ภูมิปัญญานี้สามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัว และมีความรู้ติดตัว สามารถต่อยอดความคิดได้

การถ่ายทอด
ถ่ายทอดให้กับลูกน้อง ภรรยา ลูกหลาน และบุคคลที่สนใจ โดยการอธิบาย สาธิต และให้ลงมือทำ

ประโยชน์ภูมิปัญญาต่อการเรียนรู้

วิธีการทำเฟอร์นิเจอร์ไม้ การออกแบบเฟอร์นิเจอร์ไม้

พื้นที่โรงเรียน

ตชด. บ้านเทพภูเงิน

กลุ่มสาระการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ, กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี,

ภาพประกอบ

ผู้รวบรวม : ผศ.พฤษมงคล จุลพูล,น.ส.จิราภรณ์ โพธิ์เย็น,น.ส.จีรนันท์ หารมน,น.ส.สุพรรษา ปัตภาวะโร วันที่รวบรวม : 2559-03-20
ข้อมูลปราชญ์


นายจันเรียน ดีลุนชัย
บ้านเทพภูเงิน

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

© 2016 | is.udru.ac.th All Right Reserved | สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี | login