ประพันธ์เพลงและแต่งทำนองเพลง

ความเป็นมาของภูมิปัญญา

เกิดจากการชอบฟัง ชอบร้อง มาตั้งแต่เด็ก เรียนรู้และศึกษาด้วยตนเอง เพราะจากเดิมตนเองเป็นคนชอบอ่านหนังสืออยู่แล้ว ชอบอ่านทุกประเภท โดยเฉพาะ พวกกลอน เลยคิดคำร้อง ทำนอง ใส่เป็นเพลง ตามความชอบ โดยเริ่มแต่งตั้งแต่อายุ 17-18 ปี แต่งมาเรื่อยๆ แต่งได้ประมาณ 14-15 เพลงแล้ว

ขั้นตอน/วิธีทำ/การฝึกฝน
 1.ฝึกอ่านบทกลอน
 2.ดูวิธีการแต่งเพลงจากในอินทรอเน็ต จากหนังสือ
 3.จากนั้นฝึกขับร้อง และหัดเขียนเพลงอย่างสม่ำเสมอ

วัสดุ/อุปกรณ์
 - กีต้าร์
 - กระดาษ
 - ปากกา , ดินสอ , ยางลบ

การเรียนรู้
เรียนรู้ด้วยตนเอง และจากรุ่นพี่ที่อยู่ในชุมชนเดียวกัน ใช้วิธีศึกษาจากการฟัง เลียนแบบ ดัดแปลง แกะท่วงทำนองของเพลง จากบทเพลงทั่วไป แต่แนวเพลงส่วนมากจะเป็นแนว Rock,Pop เป็นส่วนใหญ่ ใช้เวลาเรียนรู้ 1 เดือน ภูมิปัญญานี้สามารถที่จะแต่งเพลงได้และมีเพลงเป็นของตนเอง และสามารถที่จะเล่นกีต้าร์ได้

การถ่ายทอด
ถ่ายทอดให้ผู้ที่สนใจ โดยวิธีการบอกเล่า แนะนำวิธีการแต่งเพลงได้

ประโยชน์ภูมิปัญญาต่อการเรียนรู้

วิธีการร้องเพลง เขียนเพลง และแต่งทำนองเพลง

พื้นที่โรงเรียน

ตชด. บ้านนาชมภู

กลุ่มสาระการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ,

ภาพประกอบ

ผู้รวบรวม : ผศ.พฤษมงคล จุลพูล,น.ส.จิราภรณ์ โพธิ์เย็น,น.ส.จีรนันท์ หารมน,น.ส.สุพรรษา ปัตภาวะโร วันที่รวบรวม : 2559-03-05
ข้อมูลปราชญ์


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

© 2016 | is.udru.ac.th All Right Reserved | สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี | login