ดอกไม้ประดิษฐ์

ความเป็นมาของภูมิปัญญา

ในหมู่บ้านมีงานบุญ เลยมีความต้องการที่อยากจะทำดอกไม้เพื่อถวายพระในงานบุญของหมู่บ้าน และทำเพื่อใช้ไหว้พระพุทธรูปในโรงเรียน จึงเรียนรู้เองจากสื่อต่างๆ และหัดลงมือปฎิบัติเองจนเกิดความชำชาญมาจนถึงทุกวันนี้

ขั้นตอน/วิธีทำ
 1.เตรียมใบเตย ความยาวพอประมาณ ใบเขียวแก่
 2.นำมาล้างน้ำเปล่า และไปผึ่งแดดให้สะเด็ด
 3.เช็ดใบเตย
 4.ใส่น้ำมันมะกอกให้ความเงางาม
 5.นำมาพับ พับเสร็จแล้วนำมาตัดแต่ง
 6.ทาเคลือบด้วยน้ำมันมะกอกอีกครั้ง
 7.แล้วจัดช่อ ถวายพระ ใช้เวลาในการฝึกฝนมา 1 อาทิตย์

วัสดุ/อุปกรณ์
 - สำลี
 - น้ำมันมะกอก
 - กรรไกร
 - ใบเตย
 - กะละมัง

การเรียนรู้
เรียนรู้ด้วยตนเอง จากสื่อ โทรทัศน์ และลองปฏิบัติ ใช้เวลาเรียนรู้ 1 สัปดาห์ การเรียนรู้ภูมิปัญญานี้สามารถทำเยาวชนมีความใส่ใจกับชุมชนในหมู่บ้านยิ่งขึ้น

การถ่ายทอด
ถ่ายทอดให้นักเรียน เยาวชน และผู้ที่สนใจ โดยให้สังเกตขั้นตอนการทำจากตน และให้ลงมือปฏิบัติ

ประโยชน์ภูมิปัญญาต่อการเรียนรู้

วิธีการทำดอกไม้ประดิษฐ์

พื้นที่โรงเรียน

ตชด. บ้านเมืองทอง

กลุ่มสาระการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ, กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี,

ภาพประกอบ

ผู้รวบรวม : ผศ.พฤษมงคล จุลพูล,น.ส.จิราภรณ์ โพธิ์เย็น,น.ส.จีรนันท์ หารมน,น.ส.สุพรรษา ปัตภาวะโร วันที่รวบรวม : 2559-02-21
ข้อมูลปราชญ์


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

© 2016 | is.udru.ac.th All Right Reserved | สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี | login