เพาะเลี้ยงปลาดุก

ความเป็นมาของภูมิปัญญา

เริ่มจากทำโรงเรียนตระเวนชายมีการจัดอบรมเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง และมีการนำพันธุ์ปลาดุกจากบ้านกองนา จังหวัดหนองคายมาแจก นางสุดใจมีความสนใจในเรื่องนี้มากเป็นพิเศษเพราะคิดว่าอาจจะทำให้ครอบครัวมีรายได้เพิ่มขึ้นมาอีก จึงรับซื้อพันธุ์ปลาดุกมาและเพาะเลี้ยงขายมาจนถึงทุกวันนี้

ขั้นตอน/วิธีทำ
**หน้าฝนเลี้ยงบ่อปูนส่วนหน้าร้อนเลี้ยงบ่อดิน

เลี้ยงปลาดุกในบ่อปูนซีเมนต์
 1.สร้างบ่อปูนซีเมนต์ขนาดพอเหมาะกับจำนวนที่จะนำพันธุ์ปลาดุกมาเพาะเลี้ยง
 2.จากนั้นโรยปูนขาวใต้บ่อ และต้องให้แน่ใจว่าบ่อซีเมนต์จะต้องหมดฤทธิ์ของปูนก่อนจะนำน้ำมาเพิ่มใส่ลงในบ่อ
 3.นำพันธุ์ลูกปลาดุกมาปล่อยลงบ่อ เมื่อลูกปลาเติบโตขึ้นก็ค่อยๆเพิ่มระดับน้ำให้สูงขึ้น
 4.จากนั้นให้อาหารเม็ด 2 มื้อ เช้า – เย็น
 5.เมื่อปลาดุกเริ่มเจริญเติบโตก็จะให้อาหารเสริมมากขึ้น เช่น นำข้าวเหนี่ยวผสมกับหัวอาหาร
 6.ประมาณ 1 เดือนก็สามารถนำปลาดุกมารับประทานได้ ถ้าจะนำไปขายปลาดุกต้องมีอายุครบ 3 เดือนก่อนถึงจะขายได้ราคาดี เพราะเนื้อจะอร่อยและมีคุณภาพมากกว่าตัวที่อายุ 1 เดือน

เลี้ยงปลาดุกในบ่อดิน
 1.สร้างบ่อดินให้กว้างและยาวตามความเหมาะสมกับจำนวนพันธุ์ปลาดุกที่จะนำมาเพาะเลี้ยง
 2.ใส่ปูนขาวลงใต้บ่อเพื่อปรับสภาพของดิน
 3.ใส่ปุ๋ยคอกเพื่อให้เกิดอาหารธรรมชาติสำหรับลูกปลา
 4.นำน้ำมาเพิ่มในบ่อ เพื่อความสะอาดของบ่อปลา จากนั้นทิ้งไว้ประมาณ 1 วัน
 5.นำปลามาปล่อยลงในบ่อโดยจะต้องแช่ถุงบรรจุลูกปลาไว้ในน้ำก่อนประมาณ 30 นาที จึงค่อยปล่อยลูกลงบ่อ
 6.จากนั้นก็นำหัวอาหารมาให้ลูกปลา ตามขั้นตอนที่กล่าวมาข้างต้น ใช้เวลาในการทำ 1 อาทิตย์

วัสดุ/อุปกรณ์
 - พันธุ์ปลาดุก
 - บ่อปูน
 - หัวอาหาร
 - สวิง

การเรียนรู้
เรียนรู้จากโรงเรียนตระเวนชายแดน ฟังจากการอบรมเรื่องเพาะพันธุ์ปลาดุก สังเกตจากเพื่อนบ้านที่ทำแล้วได้รายได้ดี จึงนำมาปฎิบัติเอง โดยมีเพื่อนบ้านให้คำแนะนำช่วยเหลือ ใช้เวลาเรียนรู้ 1 อาทิตย์ การเรียนรู้ภูมิปัญญานี้สามารถใช้เป็นอาหารได้ ประหยัดการใช้จ่าย

การถ่ายทอด
มีการถ่ายทอดให้กับหลานชาย และบุคคลทั่วไปที่สนใจเรื่องการเพาะเลี้ยงปลาดุก โดยสามารถแนะนำ สาธิตให้ดูเป็นตัวอย่างได้

ประโยชน์ภูมิปัญญาต่อการเรียนรู้

วิธีการเพาะเลี้ยงปลาดุก

พื้นที่โรงเรียน

ตชด. บ้านเมืองทอง

กลุ่มสาระการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี,

ภาพประกอบ

ผู้รวบรวม : ผศ.พฤษมงคล จุลพูล,น.ส.วารุณี ไชยคำจันทร์,น.ส.จริยา พาศิริ,น.ส.กอแก้ว เพชรเกตุ วันที่รวบรวม : 2559-02-20
ข้อมูลปราชญ์


นางสำราญ พานอนันต์
บ้านนาเมืองทอง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

© 2016 | is.udru.ac.th All Right Reserved | สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี | login