หน่อไม้ดอง

ความเป็นมาของภูมิปัญญา

พ่อแม่ทำสวนและปลูกมันสำปะหลังจากนั้นเกิดภาวะเศรษฐกิจทำให้ขาดทุน จึงหันมาปลูกไผ่ซึ่งปลูกง่าย ประหยัด ไม่ต้องดูแลมาก ซึ่งการปลูกไผ่รวกกำลังเป็นและที่ต้องการของตลาด เมื่อได้ผลิตมาทำให้บริโภคไม่ทัน จึงถนอมอาหารไว้รับประทานภายหลัง จากนั้นก็มีชาวบ้านและผู้ประกอบมาซื้อ

ขั้นตอน/วิธีทำ
 1.ลอกเปลือกหน่อไม้ทิ้ง ตัดแต่งส่วนที่แข็งๆและล้างน้ำให้สะอาด ใช้มีดสับให้เป็นเส้นบางๆ แช่น้ำทิ้งไว้ 1 คืน
 2.นำหน่อไม้ขึ้นจากน้ำ มาผสมเกลือ ในอัตราส่วนหน่อไม้ 10 กิโลกรัม ต่อเกลือ 2 กิโลกรัม คลุกเคล้าให้เข้ากัน
 3.นำหน่อไม้ไปใส่โอ่ง ใช้ถุงพลาสติกมาวางทับปากโอ่งโดยมัดถุงหย่อนลงไปจนถึงหน่อไม้ และเทน้ำใส่บนถุงโดยไม่ให้น้ำไหลลงไป
 4.ทิ้งไว้ประมาณ 3-4 วันก็สามารถรับประทานได้ ใช้เวลาในการทำ 3-4 วัน

วัสดุ/อุปกรณ์
 - หน่อไม้
 - เกลือ (ไม่นิยมใช้เกลืออโอดีน)
 - น้ำ
 - โอ่ง
 - ถุงพลาสติก
 - มีด
 - กะละมัง

การเรียนรู้
เรียนรู้มาจากพ่อแม่ โดยวิธีการสังเกตและจดจำ และปฎิบัติ ใช้เวลาในการเรียนรู้เพียง 1 วัน การเรียนรู้ภูมิปัญญานี้ทำให้สร้างรายได้ เป็นการถนอมอาหาร และทำให้เอาไปทำอาหารได้หลายอย่าง

การถ่ายทอด
ถ่ายทอดให้ภรรยา และบุคคลที่สนใจ โดยการอธิบาย แนะนำ สังเกต และทำให้ดูเป็นตัวอย่าง

ประโยชน์ภูมิปัญญาต่อการเรียนรู้

วิธีการทำหน่อไม้ดอง และการแปรรูปเป็นอาหาร

พื้นที่โรงเรียน

ตชด. บ้านห้วยเวียงงาม

กลุ่มสาระการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี,

ภาพประกอบ

ผู้รวบรวม : ผศ.พฤษมงคล จุลพูล,น.ส.ปิยะนันท์ ใจรักษ์,น.ส.พันธิวา หัสเดชะ,นายณัฐวุฆิ ชำนาญศรี วันที่รวบรวม : 2559-02-06
ข้อมูลปราชญ์


นายณรงค์ชัย เวียงคำ
บ้านห้วยเวียงงาม

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

© 2016 | is.udru.ac.th All Right Reserved | สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี | login