ปลาร้า

ความเป็นมาของภูมิปัญญา

เริ่มมาจากมารดาทำปลาร้ามานานมาก เลยมีพื้นฐานการทำปลาร้ามาตั้งแต่เด็กๆ เพราะคอยเป็นลูกมือคอยช่วยทำปลาร้า เลยมีความคิดริเริ่มที่จะทำปลาร้าขายเป็นอาชีพเสริม เพื่อสร้างรายได้ให้กับครอบครัว

ขั้นตอน/วิธีทำ
 1.เตรียมปลาขาว, ปลานิล เป็นต้น
 2.นำมาถอดเกล็ด ล้างน้ำให้สะอาด
 3.นำปลามาหมักใส่กับเกลือคลุกเคล้าให้เข้ากัน ทิ้งไว้ประมาณ 2-3 วัน
 4.นำรำข้าวมาคลุกเคล้าใส่ เพื่อให้หอมน่ารับประทาน
 5.หมักใส่ไหหรือถังไว้ประมาณ 1 ปี ขึ้นไป จึงจะสามารถบริโภคได้ ใช้เวลาในการทำ 1 ปี

วัสดุ/อุปกรณ์

 - ปลาขาว, ปลานิล
 - เกลือ
 - รำข้าว
 - น้ำสะอาด
 - ไห หรือ ถังพลาสติก

การเรียนรู้
เรียนรู้มาจากมารดา โดยวิธีการสังเกตและจดจำ และปฎิบัติตาม ใช้เวลาในการเรียนรู้เพียง 1 วัน การเรียนรู้ภูมิปัญญานี้ทำให้สร้างรายได้และเป็นอาชีพเสริมได้

การถ่ายทอด
ถ่ายทอดให้บุคคลที่สนใจ โดยการอธิบาย แนะนำ และทำให้ดูเป็นตัวอย่าง

ประโยชน์ภูมิปัญญาต่อการเรียนรู้

วิธีการทำปลาร้า

พื้นที่โรงเรียน

ตชด. บ้านห้วยเวียงงาม

กลุ่มสาระการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี,

ภาพประกอบ

ผู้รวบรวม : ผศ.พฤษมงคล จุลพูล,น.ส.ปิยะนันท์ ใจรักษ์,น.ส.พันธิวา หัสเดชะ,นายณัฐวุฆิ ชำนาญศรี วันที่รวบรวม : 2559-02-06
ข้อมูลปราชญ์


นางดลยา ประดิษฐ์จา
บ้านห้วยเวียงงาม

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

© 2016 | is.udru.ac.th All Right Reserved | สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี | login