กล้วยทอดกรอบ

ความเป็นมาของภูมิปัญญา

เกิดจากพื้นที่หลังบ้านมีปลูกกล้วยเยอะ พอกล้วยสุกก็รับประทานไม่ทันจึงทำให้เน่าเสีย เลยคิดหาวิธีการเพื่อที่จะทำให้กล้วยไม่เน่าง่าย และไม่ให้เน่าเสียไปอย่างไร้ประโยชน์ จึงมีความคิดที่จะนำกล้วยมาทอดขาย

ขั้นตอน/วิธีทำ
 1.คัดกล้วยที่มีลักษณะห่ามๆ นำมาปลอกเปลือก
 2.นำไปแช่น้ำเกลือ 30 นาที
 3.เอาขึ้นจากน้ำและปล่อยไว้ให้เสด็จน้ำ
 4.ตั้งกะทะน้ำมัน ตั้งไฟกลาง
 5.พอน้ำมันเดือดแล้วฝานกล้วยลง ชิ้นบางๆ
 6.รอจนกล้วยฟูขึ้นมาจึงใช้กระชอนตักขึ้นพักไว้ให้เสด็จน้ำมัน
 7.หลังจากที่พักไว้แล้วกล้วยจะกรอบ หลังจากนั้นก็แพคใส่ถุง ใช้เวลาในการทำ 1 วัน

วัสดุ/อุปกรณ์
 - กล้วยน้ำว้าห่าม
 - น้ำมัน
 - มีด
 - กระทะ

การเรียนรู้
เรียนรู้มาจากหน่วยงานเกษตรอำเภอ โดยวิธีการสังเกตและฝึกปฏิบัติร่วมกับชาวบ้าน ใช้เวลาในการเรียนรู้เพียง 1 วัน การเรียนรู้ภูมิปัญญานี้ทำให้ครอบครัวมีรายได้และไม่เป็นลูกจ้างใคร

การถ่ายทอด
ถ่ายทอดให้บุคคลที่สนใจ โดยการอธิบาย แนะนำ และทำให้ดูเป็นตัวอย่าง

ประโยชน์ภูมิปัญญาต่อการเรียนรู้

วิธีการทำกล้วยทอดกรอบ

พื้นที่โรงเรียน

ตชด. บ้านห้วยเวียงงาม

กลุ่มสาระการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี,

ภาพประกอบ

ผู้รวบรวม : ผศ.พฤษมงคล จุลพูล,น.ส.กวินนา ปานพิมพ์,น.ส.สุภาพร มูลมาตร,น.ส.อุษา มณีวงษ์ วันที่รวบรวม : 2559-02-06
ข้อมูลปราชญ์


นางสวัสดิ์ ไชยศรีเมือง
บ้านห้วยเวียงงาม

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

© 2016 | is.udru.ac.th All Right Reserved | สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี | login