ไม้กวาดก้านมะพร้าว

ความเป็นมาของภูมิปัญญา

มีเวลาว่างแล้วเกิดความคิดที่จะทำและอยากมีรายได้เสริมเข้าครอบครัวและแจกให้กับญาติเพื่อให้สามารถนำเอาไปใช้ประโยชน์ได้

ขั้นตอน/วิธีทำ
 1.เหลาก้านมะพร้าว
 2.นำมาตากแดดประมาณ 3 วันจนแห้ง
 3.การทำด้ามไม้กวาด ตัดไม้ไผ่ยาวประมาณ 150 เซนติเมตรและนำไปตาก
 4.นำขวดน้ำขนาดเล็กมาสวมใส่กับด้ามไม้ไผ่แล้วใช้ยางในรถมารัดให้แน่นติดกับด้ามไม้ไผ่
 5.ใช้ตะปูเจาะรูขนาดเล็กเพื่อจะเอาก้านมะพร้าวมาเสียบ
 6.นำก้านมะพร้าวแห้งมาเสียบเข้ากับรูที่เจาะเสร็จแล้ว
 7.ใช้ไฟรนเพื่อความแน่นและเหนี่ยวไม่ให้ก้านมะพร้าวหลุดง่าย ใช้เวลาการทำ 2 ชั่วโมง

วัสดุ/อุปกรณ์
 - ก้านมะพร้าวแห้ง
 - ไม้ไผ่
 - ขวดน้ำพลาสติกขนาดเล็ก
 - ตะปู
 - ไฟแช็ค
 - ยางในรถ

การเรียนรู้
เรียนรู้จากเพื่อนบ้านที่เชี่ยวชาญการทำไม้กวาดทางมะพร้าว เรียนรู้โดยการสังเกต และนำมาดัดแปลง ใช้เวลาในการเรียนรู้เพียง 2 วัน สามารถช่วยให้มีรายได้เข้าครอบครัวและแบ่งปันให้กับเพื่อนบ้าน

การถ่ายทอด
ถ่ายทอดให้กับกลุ่มหัตถกรรมในชุมชน สามารถฝึกสอนและทำให้ดูเป็นตัวอย่าง

ประโยชน์ภูมิปัญญาต่อการเรียนรู้

วิธีการทำไม้กวาดก้านมะพร้าว

พื้นที่โรงเรียน

ตชด. บ้านห้วยเวียงงาม

กลุ่มสาระการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี,

ภาพประกอบ

ผู้รวบรวม : ผศ.พฤษมงคล จุลพูล,น.ส.กวินนา ปานพิมพ์,น.ส.สุภาพร มูลมาตร,น.ส.อุษา มณีวงษ์ วันที่รวบรวม : 2559-02-07
ข้อมูลปราชญ์


นางบุญเฮือง แก้วสว่าง
บ้านห้วยเวียงงาม

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

© 2016 | is.udru.ac.th All Right Reserved | สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี | login