เพาะเลี้ยงไก่บ้าน

ความเป็นมาของภูมิปัญญา

ครอบครัวเลี้ยงไก่บ้านเพื่อนำมาทำเป็นอาหาร จึงเกิดความสนใจอยากหารายได้เพิ่มขึ้น และปัจจุบันคนก็นิยมรับประทานไก่บ้านมาก จึงริเริ่มที่จะยึดอาชีพเพาะเลี้ยงไก่บ้านเป็นอาชีพหลักในการเลี้ยงชีพและครอบครัว

ขั้นตอน/วิธีทำ
  1.คัดเลือกไก่พ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ที่มีความสมบูรณ์ แข็งแรง เหมาะแก่การผสมพันธุ์
  2.ในการผสมพันธุ์ต้องให้พ่อพันธุ์แม่พันธุ์ไปอยู่รวมกันในเล้ากว้าง 5 เมตร ยาว 5 เมตร
  3.จากนั้นปล่อยให้ผสมพันธุ์กันตามธรรมชาติ
  4.เมื่อได้เวลาที่เหมาะสมแล้ว ก็ย้ายแม่พันธุ์ออกมาจากเล้าเข้ามาอยู่ในโรงเรือน โดยทำรังให้แม่พันธุ์ไว้ฟักและกกไข่ รังจะทำจากตะกร้าและนำตะไคร้มารองเพื่อป้องกันปัญหาของไรมากัดกินแม่ไก่และลูกไก่
  5.ประมาณหนึ่งเดือน ลูกไก่จะฟักออกมาเป็นตัว ในช่วงเวลานี้จะต้องให้อาหารจำพวก แกลบ ทุกเช้าเย็นจำนวนมาก ส่วนน้ำจะผสมกับยาปฏิชีวนะให้ลูกไก่กินเพื่อเร่งการเจริญเติบโต
  6.เมื่อลูกไก่เริ่มเจริญเติบโตขึ้นอีกขึ้นประมาณ 1 เดือน จะปล่อยให้หากินตามธรรมชาติ มีการให้อาหารเสริมที่หาได้จากธรรมชาติ เช่น ผัก ผลไม้ และให้กินอาหารหมูเสริมอีกด้วย เผื่อเร่งการเจริญเติบโต ให้ไก่มีความสมบูรณ์ เนื้อแน่น เหมาะแก่การส่งขายในตลาด
  7.เมื่อถึงเวลาสี่เดือน จะมีการนำไก่ไปขายที่ตลาด กิโลกรัมละ 100/ตัว หรือบางครั้งก็ตามโอกาสที่เหมาะสม ใช้เวลาในการทำ 4-5 เดือน

วัสดุ/อุปกรณ์
 - โรงเรือน
 - เล้าไก่
 - ถาดให้อาหารไก่
 - ตะกร้า
 - ตะไคร้
 - ยาปฎิชีวนะ
 - อาหารไก่

การเรียนรู้

เรียนรู้มาจากบิดาและมารดา เรียนรู้โดยการสังเกต สอบถาม นำความรู้ที่ได้มาทดลองทำและนำประยุกต์ใช้เป็นของตัวเอง ใช้เวลาเรียนรู้อยู่ 2 ปี จึงประสบผลสำเร็จ สามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้นให้กับครอบครัว

การถ่ายทอด
มีการถ่ายทอดให้ลูกชาย อธิบาย แนะนำ และทำให้ดูเป็นตัวอย่าง

ประโยชน์ภูมิปัญญาต่อการเรียนรู้

วิธีการเลี้ยงไก่บ้าน และการสร้างโรงเรือน

พื้นที่โรงเรียน

ตชด. บ้านห้วยเวียงงาม

กลุ่มสาระการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี,

ภาพประกอบ

ผู้รวบรวม : ผศ.พฤษมงคล จุลพูล น.ส.วารุณี ไชยคำจันทร์,น.ส.จริยา พาศิริ,น.ส.กอแก้ว เพชรเกตุ วันที่รวบรวม : 2559-02-06
ข้อมูลปราชญ์


นายพลอย ลีปอพาน
บ้านห้วยเวียงงาม

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

© 2016 | is.udru.ac.th All Right Reserved | สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี | login