โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร

19 ธันวาคม 2559 นักศึกษาและคณาจารย์สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ เข้าร่วมโครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร การรับนักศึกษาเชิงรุกในระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ณ หอประชุมโรงเรียนกุมภวาปี อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี สาขาวิชาฯ ได้ประชาสัมพันธ์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาตร์ ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มาร่วมโครงการจากหลายโรงเรียน ตลอดจนผู้ที่ให้ความสนใจต่อหลักสูตร โดยเน้นการประชาสัมพันธ์วิธีการรับเข้า กระบวนการเรียนการสอน และอาชีพหลังสำเร็จการศึกษา ซึ่งมีผู้ให้ความสนใจจากผู้มาร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก

สามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรเพิ่มเติม ได้ที่
      เว็บไซต์ http://is.udru.ac.th/about.html
      Facebook Page : Information Sciences Club
      โทรศัพท์ 042-211040-59 ต่อ 1610 ในวันเวลาราชการ

ภาพประกอบข่าว

อ่าน : 224 | ที่มา : สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ | ประกาศโดย : ราชวิทย์ ทิพย์เสนา | ประกาศเมื่อ : 2016-12-20 10:29:08

© 2014 | is.udru.ac.th All Right Reserved

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ข้อแนะนำการใช้งานเว็บไซต์ | Sign-In