แสดงความยินดีกับบัณฑิตสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2556-2557

    สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ทุกท่าน เนื่องในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2556 - 2557 โดยมีกำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (6 วัน 12 รอบ) ระหว่างวันที่ 8 – 10 และ 12 – 14 พฤศจิกายน 2558 ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ทั้งนี้ บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันอาทิตย์ ที่ 8 พฤศจิกายน 2558 เวลา 15.30 น. บัณฑิตและญาติบัณฑิต สามารถติดตามรายละเอียดต่างๆ ได้ทางเว็บไซต์ http://www.udru.ac.th/~congratulations หรือ http://congratulations.snru.ac.th/th

ภาพประกอบข่าว

อ่าน : 415 | ที่มา : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี | ประกาศโดย : ราชวิทย์ ทิพย์เสนา | ประกาศเมื่อ : 2015-11-06 11:02:19

© 2014 | is.udru.ac.th All Right Reserved

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ข้อแนะนำการใช้งานเว็บไซต์ | Sign-In