ศึกษาดูงานแหล่งบริการสารสนเทศและแหล่งการเรียนรู้

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม – 3 เมษายน 2558 นักศึกษาสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 และคณาจารย์สาขาวิชาฯ ศึกษาดูงาน ณ กรุงเทพมหานคร และจังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษาแหล่งบริการสารสนเทศและแหล่งการเรียนรู้นอกห้องเรียน เป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ให้กับนักศึกษา นักศึกษาได้ศึกษาแหล่งการเรียนรู้จากสถานที่จริง โดยสถานที่ศึกษาดูงานได้แก่ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) ศิลป์แผ่นดินพระที่นั่งอนันตสมาคม และศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

ภาพประกอบข่าว

อ่าน : 397 | ที่มา : สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ | ประกาศโดย : ราชวิทย์ ทิพย์เสนา | ประกาศเมื่อ : 2015-04-24 12:37:47

© 2014 | is.udru.ac.th All Right Reserved

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ข้อแนะนำการใช้งานเว็บไซต์ | Sign-In