ลงพื้นที่วิจัยบ้านโคกล่าม-แสงอร่าม

เมื่อวันที่ 9-10 ธันวาคม 2557 คณะผู้วิจัย “การวิจัยและพัฒนาทรัพยากรเกษตรและสิ่งแวดล้อมเพื่อสืบสานแนวพระราชดำริในโครงการปิดทองหลังพระ พื้นที่อ่างเก็บน้ำห้วยคล้าย บ้านโคกล่าม-แสงอร่าม ตำบลกุดหมากไฟ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี” นำโดย อ.วราภรณ์ ขยายผล หัวหน้าโครงการวิจัย รศ.ประภากร แก้ววรรณา ผศ.พฤษมงคล จุลพูล และ ผศ.นาวา วงษ์พรม คณะผู้วิจัย ลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลการดำเนินงานของกลุ่มกองทุนชุมชน โดยได้รับความร่วมมือจากคนในชุมชนเป็นอย่างดีภาพ/ข่าว : วราภรณ์ ขยายผล

ภาพประกอบข่าว

อ่าน : 507 | ที่มา : บ้านโคกล่าม-แสงอร่าม | ประกาศโดย : ราชวิทย์ ทิพย์เสนา | ประกาศเมื่อ : 2014-12-22 13:05:57

© 2014 | is.udru.ac.th All Right Reserved

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ข้อแนะนำการใช้งานเว็บไซต์ | Sign-In