พัฒนาห้องสมุดและแหล่งการเรียนรู้ โรงเรียนสาธิตประถมศึกษา มรภ.อุดรธานี

   เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2557 นักศึกษาและคณาจารย์สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ ร่วมกันพัฒนาห้องสมุดและแหล่งการเรียนรู้ โรงเรียนสาธิตประถมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เพื่อพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนสาธิตฯ ให้เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้า ส่งเสริมให้นักเรียนรักการอ่านสามารถใช้ห้องสมุดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะประสบการณ์สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้จริงได้
    โดยสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ ได้ปรับปรุงระบบการจัดการหนังสือโดยใช้โปแกรม OBEC Library และปรับปรุงการจัดหนังสือเข้าชั้น เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้งานมากยิ่งขึ้นข่าว : ราชวิทย์ ทิพย์เสนา

ภาพประกอบข่าว

อ่าน : 613 | ที่มา : ราชวิทย์ ทิพย์เสนา | ประกาศโดย : ราชวิทย์ ทิพย์เสนา | ประกาศเมื่อ : 2014-10-30 16:51:22

© 2014 | is.udru.ac.th All Right Reserved

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ข้อแนะนำการใช้งานเว็บไซต์ | Sign-In