ประชาสัมพันธ์ โครงการแลกเปลี่ยน ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี กับ Baito Bunka University ประเทศญี่ปุ่น

หน้าแรก > ข่าวทั้งหมด > 00008

ประชาสัมพันธ์ "โครงการแลกเปลี่ยน ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี กับ Baito Bunka University ประเทศญี่ปุ่น" นศ.ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 2 ศูนย์การศึกษานานาชาติ หรือสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากไฟล์แนบด้านล่าง

attachment file-2017-02-23140910.pdf

ประกาศเมื่อ : 2017-02-23 14:09:10 | ประกาศโดย : อ.ราชวิทย์ ทิพย์เสนา

© 2016 | is.udru.ac.th All Right Reserved
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี