ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

นักศึกษาที่จะติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษา หรือพูดคุยผ่านกระดานสนทนา จะต้องเข้าสู่ระบบก่อน โดยมีวิธีการเข้าสู่ระบบ ดังนี้

กรอก Username และ Password
login

Username คือ รหัสนักศึกษา
Password คือ รหัสนักศึกษา (กรุณาเปลี่ยนรหัสผ่าน หลังจากเข้าระบบครั้งแรก)
***พบปัญหาการใช้งานหรือไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้ กรุณาติดต่อ อ.ราชวิทย์ ทิพย์เสนา***

© 2016 | is.udru.ac.th All Right Reserved
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี