ขอเชิญนักศึกษาชั้นปี 1 เข้าร่วมกิจกรรม

หน้าแรก > ข่าวทั้งหมด > 00007

ด้วยฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะมนุษยฯ ได้กำหนดโครงการทำบุญตักบาตร บายศรีสู่ขวัญน้องใหม่ ปีจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 31 สิงหาคม 2559 ณ บริเวณใต้ถุนอาคาร 18 ให้นักศึกษาทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมในวันและเวลาดังกล่าวด้วยค่ะ

ประกาศเมื่อ : 2016-08-25 15:23:57 | ประกาศโดย : อ.วราภรณ์ ขยายผล

© 2016 | is.udru.ac.th All Right Reserved
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี