แจ้งกำหนดการในพิธีราชภัฏวันทา น้อมสักกาบูชาครู

หน้าแรก > ข่าวทั้งหมด > 00006

องค์การนักศึกษาจะจัดพิธีราชภัฏวันทา น้อมสักกาบูชาครู ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 1 ก.ย. 2559 เวลา 7.00-12.00 น. ณ หอประชุมอเนกประสงค์ อาคารกิจกรรมนักศึกษา มรภ.ราชภัฏอุดรธานี นี้  เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559 ให้นักศึกษาชั้นปี 1 เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนค่ะ

ประกาศเมื่อ : 2016-08-25 15:09:39 | ประกาศโดย : อ.วราภรณ์ ขยายผล

© 2016 | is.udru.ac.th All Right Reserved
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี