ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ปีการศึกษา 2559

หน้าแรก > ข่าวทั้งหมด > 00005

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แจ้งแนวทางการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา 2559 นักศึกษากรุณาศึกษารายละเอียด ข้อปฏิบัติต่างๆ ให้เข้าใจก่อนการรับน้อง
รายละเอียดดังไฟล์แนบ

attachment file-2016-07-06085130.pdf

ประกาศเมื่อ : 2016-07-06 08:51:30 | ประกาศโดย : อ.ราชวิทย์ ทิพย์เสนา

© 2016 | is.udru.ac.th All Right Reserved
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี