ขอเชิญร่วมโครงการอบรมภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี ภาษาเวียดนาม ภาคเรียนที่ 3/2558

หน้าแรก > ข่าวทั้งหมด > 00004

บุคลากร นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีไม่มีค่าใช้จ่ายในการอบรม รายละเอียดอื่นๆ ของโครงการ และใบสมัครตามไฟล์แนบ

attachment file-2016-05-12111805.pdf

ประกาศเมื่อ : 2016-05-12 11:18:05 | ประกาศโดย : อ.ราชวิทย์ ทิพย์เสนา

© 2016 | is.udru.ac.th All Right Reserved
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี