• แพทย์แผนไทย

              จัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่มีความสามารถในการรักษาโรคได้ คือใคร และมีวิธีการรักษาอย่างไร

  • วันที่รวบรวม 01 - 01 - 1970

    ลูกประคบสมุนไพร

          จากการสังเกตอาการเจ็บป่วยโดยการปวดตามร่างกายของบุคคลในบ้านตนเอง และการสังเกตเห็นสมุนไพรในบ้านของตนเอง หรือที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแถวบ้าน หรือนาของตนเอง แล้วได้ไปหาความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรนั้นๆว่าช่วยอะไรได้บ้าง มีโทษหรือไม่ แล้วได้ทำสมุนไพรที่คิดว่าดีต่อร่างกาย และสามารถแก้อาการเจ็บป่วยได้ มาผสมให้เข้ากัน แล้วนำไปทดลองใช้กับบุคคลในครอบครัว ทำให้ประสบผลสำเร็จเพราะทำให้หายปวดตามร่างกายได้

    อ่านเพิ่มเติม >>