• แพทย์แผนไทย

            จัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่มีความสามารถในการรักษาโรคได้ คือใคร และมีวิธีการรักษาอย่างไร

 • วันที่รวบรวม 2557-11-25

  ลูกประคบสมุนไพร

        จากการสังเกตอาการเจ็บป่วยโดยการปวดตามร่างกายของบุคคลในบ้านตนเอง และการสังเกตเห็นสมุนไพรในบ้านของตนเอง หรือที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแถวบ้าน หรือนาของตนเอง แล้วได้ไปหาความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรนั้นๆว่าช่วยอะไรได้บ้าง มีโทษหรือไม่ แล้วได้ทำสมุนไพรที่คิดว่าดีต่อร่างกาย และสามารถแก้อาการเจ็บป่วยได้ มาผสมให้เข้ากัน แล้วนำไปทดลองใช้กับบุคคลในครอบครัว ทำให้ประสบผลสำเร็จเพราะทำให้หายปวดตามร่างกายได้

  ดูรายละเอียด
 • วันที่รวบรวม 15 ก.ย. 2560

  ลูกประคบ

        เริ่มจากอยากให้กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านมีรายได้เสริม และทางโรงพยาบาลได้ขอความร่วมมือจากทางกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเพื่อให้ทำลูกประคบรักษาผู้ป่วยส่งโรงพยาบาล

  ดูรายละเอียด
 • วันที่รวบรวม 2554-7-16

  หมอเป่าโรค

        เรียนรู้วิชาเป่าโรคมาจาก ปู่และพ่อ พ่อต้องการให้นายจันทร์ สืบทอดวิชาการเป่าโรคต่อจากปู่และพ่อ จึงสอนนายจันทร์มาตั้งแต่อายุ 21 ปี พ่อจะเขียนคาถาลงในหนังสือให้ และนายจันทร์จะแต่งครูไปยกเอาวิชาจากหนังสือของพ่อ นายจันทร์ ใช้เวลาในการศึกษา ร่ำเรียนวิชาเป่า เป็นระยะเวลา 1 ปี เหตุผลที่นายจันทร์สนใจวิชาการเป่าโรค เพราะ พ่ออยากให้ตาจันทร์สืบทอดและประกอบกับการรักในอาชีพที่จะช่วยเหลือคนอื่น และไม่อยากให้วิชาการเป่าโรคหายไป จึงต้องสืบทอดวิชาเป่าจากพ่อและปู่

  ดูรายละเอียด
 • วันที่รวบรวม 2560-9-22

  พราหมณ์สะเดาะเคราะห์

        ได้เคยบวชเรียนตั้งแต่อายุ 22 ปีที่วัดแห่งหนึ่งในจังหวัดนครพนม เหตุผลที่บวชเรียนเนื่องจากฐานะทางบ้านไม่ดีจึงต้องมาบวชเพื่อร่ำเรียนหาความรู้และวิชาจากหลวงปู่ซิมไปประกอบอาชีพ เมื่ออายุ 38 ปี หลวงปู่ซิมจึงได้สอนวิชาพราหมณ์ให้กับนายธงสา นายธงสาใช้เวลาร่ำเรียนวิชากับหลวงปู่ซิมเป็นระยะเวลา 5 ปี และเมื่อได้รับวิชามาจึงต้องมาทำประโยชน์ช่วยประชาชนทั่วไป นายธงสาจึงกลับมาบ้านแล้วทำอาชีพพราหมณ์ นับจากปัจจุบันนี้ นายธงสาทำอาชีพพราหมณ์มาแล้ว 30 ปี

  ดูรายละเอียด
 • วันที่รวบรวม 2560-09-12

  การทำลูกประคบสมุนไพร

        แม่วงได้ทำลูกประคบสมุนไพรมานานแล้ว ได้สืบทอดมาจากพ่อทองมีซึ่งเป็นพ่อของแม่วง พ่อทองมีได้ทำลูกประคบมานานและได้สอนให้ลูกสาวคือแม่วง แม่วงได้กล่าวว่าสมัยก่อนยังไม่มียาสาขาโรงพยาบาลก็อยู่ห่างไกลในตัวเมืองเวลาเจ็บป่วยก็ไม่มียานพาหนะที่พาจะไปรักษาที่โรงพยาบาลได้ พ่อทองมีจึงคิดที่จะนำสมุนไพรต่างๆมาทำลูกประคบเพื่อรักษาอาการเจ็บป่วยให้กับลูกหลานและตลอดจนคนในหมู่บ้าน และได้ให้ลูกสาวซึ่งคือแม่วงได้สืบทอดความรู้ในการทำลูกประคบในเวลาต่อมา

  ดูรายละเอียด
 • วันที่รวบรวม 22/09/2560

  แพทย์แผนไทย

        มีความสนใจในสมุนไพร ซึ่งมีความเชื่อว่าสมุนไพรสามารถรักษาโรคได้ดีกว่ายาตามโรงพยาบาล รวมถึงการได้นำมารักษาคน อีกทั้งคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยสนใจในสมุนไพรที่ใช้ในการรักษาโรค

  ดูรายละเอียด
 • วันที่รวบรวม 27 ก.ย 2556

  การนวดจับเส้นแผนโบราณ

        เนื่องจากตนเองเป็นผู้พิการทางสายตา อยากจะประกอบอาชีพ เพื่อหารายได้มาเลี้ยงตนเอง ทางสมาคมคนพิการจังหวัดอุดรธานีได้มีโอกาสเข้ามาให้คำแนะนำกับคนพิการในหมู่บ้านในเรื่องการประกอบอาชีพของคนพิการ ตนเองเองสนใจในเรื่องการนวดจับเส้นและคิดว่าน่าจะสร้างรายได้ดี ทางสมาคมคนพิการจึงได้ส่งให้ไปเรียนที่ ศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการ จังหวัดหนองคาย

  ดูรายละเอียด