• ภาษาและวรรกรรม

              จัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่สามารถสร้างสรรค์ผลงานด้านภาษา คือ ภาษาถิ่น ภาษาไทย ในภูมิภาคต่าง ๆ รวมถึงวรรณกรรมท้องถิ่นและการจัดทำสารานุกรมภาษาถิ่น การปริวรรตหนังสือโบราณ การฟื้นฟูการเรียนการสอน

  • วันที่รวบรวม 01 - 01 - 1970

         

    อ่านเพิ่มเติม >>