• กองทุนและธุรกิจชุมชน

            จัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่สามารถจัดตั้งหรือดำเนินงานด้านกองทุนและธุรกิจชุมชน ( กองทุนในชุมชน หมายถึง การรวมตัวของชาวบ้าน โดยมีสัญญาต่อกัน เพื่อดำเนินการด้านการเพิ่มผลประโยชน์ ให้เกิดแก่สมาชิก ในรูปของตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน ธุรกิจชุมชน หมายถึง การดำเนินการของชุมชนทั้งในลักษณะการรวมกลุ่ม และคนเดียว ในการจัดการด้านผลผลิตในชุมชนนำมาซึ่งรายได้เป็นตัวเงิน)

 • วันที่รวบรวม 2561-03-08

  กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านผักกาดย่า

        ได้มีการก่อตั้งกลุ่มขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2529 มีสมาชิก 16 คน ในช่วงปี 2540 สมาชิกได้ระดมทุนโดยการออกหุ้นคนละ 1,000 บาท ได้เงินทุนทั้งสิ้น 16,000 บาท เพื่อทำกิจกรรมซื้อ - ขายข้าว และแปรรูปข้าวบรรจุถุงขาย ต่อมาในปี พ.ศ. 2542 ได้รับเงินทุนสนับสนุนจากประชาสงเคราะห์ จ.อุดรธานี จำนวน 72,000 บาท และ ได้รับอนุมัติการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสังคม (SIF) ในการจัดซื้อข้าว และการไปศึกษาดูงาน จำนวน 168,335 บาท และ ได้รับการสนับสนุนจาก อบต.ปะโค ให้สร้างโรงเรือน จำนวน 100,000 บาท ในปี พ.ศ. 2544 กลุ่มสตรีฯ ได้จัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เป็นกลุ่มที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ แล้วได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากทางราชการ เพื่อให้เกิดความเข้มแข็ง และสามารถช่วยเหลือตนเองต่อไปได้

  ดูรายละเอียด
 • วันที่รวบรวม 2561-02-08

  หนูพิน คานทอง

        ได้มีการก่อตั้งกลุ่มขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2529 มีสมาชิก 16 คน ในช่วงปี 2540 สมาชิกได้ระดมทุนโดยการออกหุ้นคนละ 1,000 บาท ได้เงินทุนทั้งสิ้น 16,000 บาท เพื่อทำกิจกรรมซื้อ - ขายข้าว และแปรรูปข้าวบรรจุถุงขาย ต่อมาในปี พ.ศ. 2542 ได้รับเงินทุนสนับสนุนจากประชาสงเคราะห์ จ.อุดรธานี จำนวน 72,000 บาท และ ได้รับอนุมัติการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสังคม (SIF) ในการจัดซื้อข้าว และการไปศึกษาดูงาน จำนวน 168,335 บาท และ ได้รับการสนับสนุนจาก อบต.ปะโค ให้สร้างโรงเรือน จำนวน 100,000 บาท ในปี พ.ศ. 2544 กลุ่มสตรีฯ ได้จัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เป็นกลุ่มที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ แล้วได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากทางราชการ เพื่อให้เกิดความเข้มแข็ง และสามารถช่วยเหลือตนเองต่อไปได้

  ดูรายละเอียด
 • วันที่รวบรวม 2561-02-22

  ผ้าขาวม้าหมักโคลน

        เมื่อความบังเอิญนำมาซึ่งภูมิปัญญาล้ำค่า ชาวบ้านจึงไม่ละเลยที่จะให้ความสำคัญกับภูมิปัญญาดั้งเดิมของบรรพบุรุษ ชาวบ้านจึงพยายามหาวิธีที่จะรักษาเอาไว้

  ดูรายละเอียด
 • วันที่รวบรวม 2561-02-13

  ตลาดบ้านห้วยเดื่อ

        ชาวบ้านหมู่บ้านห้วยเดื่อขุดพบหอยหิน จึงนำมาผ่าดูแล้วเห็นว่ามีลักษณะเหมือนเพชร/อัญมณี จึงนำมาวางขายริมทางหลวงหนองบัวลำภู-อุดรธานี

  ดูรายละเอียด
 • วันที่รวบรวม 4 มี.ค. 2560

  กลุ่มเย็บกระติบข้าว

       

  ดูรายละเอียด
 • วันที่รวบรวม 15 ก.ย 60

  การทำเรือไฟ

        เทศบาลตำบลได้จัดทำประเพณีไหลเรือไฟในเทศกาลออกพรรษาของทุกๆปีซึ่งสืบทอดมาเป็นเวลานาน ทางนายกเทศบาลตำบลศรีเชียงใหม่จึงได้จัดให้มีการประกวดเรือไฟของแต่ละชุมชนภายในเขตเทศบาล และทางเทศบาลตำบลศรีเชียงใหม่จึงจัดทำงบประมาณให้แต่ละชุมชนให้จัดทำเรือไฟไปประกวดซึ่งทางชุมชนก็จัดขึ้นเป็นรูปต่างๆ เช่น พญานาค พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัว พญาครุฑกระทงยักษ์และพระพุทธรูป เป็นต้น เปลี่ยนรูปแบบในทุกๆปี จึงเกิดเป็นภูมิปัญญาที่ทำมาเป็นเวลานาน

  ดูรายละเอียด
 • วันที่รวบรวม 15 ก.ย 2560

  การทำดอกไม้จันทน์

        เริ่มจากต้องการอยากมีรายได้เสริมเพื่อจุนเจือครอบครัว และเห็นคนในหมู่บ้านทำดอกไม้จันทน์ขายจึงได้ไปฝึกทำดอกไม้จันทน์กับคนในชุมชน มีการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองจนชำนาญ ได้ดัดแปลงสร้างสรรค์เป็นดอกไม้จันทน์ที่เป็นเฉพาะของตนจนเป็นที่ยอมรับ และมีคนในชุมชนคนจากชุมชนอื่นมาขอฝึกด้วย เพราะเป็นที่ยอมรับของคนในชุมชน

  ดูรายละเอียด
 • วันที่รวบรวม 22 ก.ย 2560

  กลุ่มแปรรูปปลาบ้านห้วยบง

        บ้านห้วยบงหมู่ที่ 5 ตำบลโนนเมือง อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู มีราษฎรบางส่วนได้ถูกผลกระทบจากการก่อสร้างเขื่อนอุบลรัตน์ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยโดยได้อพยพขึ้นมาอยู่รอบอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์เดิมราษฎรประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก หลังจากมีการกักเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ทำให้ราษฎรเปลี่ยนวิถีชีวิตจากการทำการเกษตรเพียงอย่างเดียวหันมาประกอบอาชีพด้านประมงเป็นอาชีพเสริม จากการประกอบอาชีพประมงบางวันมีการจับปลาได้จำนวนมากราษฎรบ้านห้วยบงจึงมีแนวความคิดอยากจะแปรรูปปลานำมาจำหน่ายในหมู่บ้านและจำหน่ายไปยังหมู่บ้านใกล้เคียงประจวบเหมาะกับเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เขื่อนอุบลรัตน์ ปฏิบัติงานในพื้นที่เพื่อพบประพูดคุยแสดงความคิดเห็นและรับข้อเสนอแนะต่างๆนำเสนอผู้บริหารเพื่อดำเนินการให้ความช่วยเหลือได้ ทางราษฎรจึงขอความอนุเคราะห์การไฟฟ้าฝ่าย ผลิตแห่งประเทศไทย เขื่อนอุบลรัตน์ จัดวิทยากรอบรมการแปรรูปปลาให้โดยมี นายคำภา วรนุช กำนันตำบลโนนเมืองและนายกองศ์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง ให้การสนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการจัดอบรมกลุ่มแปรรูปปลาในครั้งนี้

  ดูรายละเอียด
 • วันที่รวบรวม 2550-08-25

  ทอผ้าพื้นเมือง

       

  ดูรายละเอียด
 • วันที่รวบรวม 2558-11-26

  ผลิตภัณฑ์ถั่วลิสงคั่วทราย

       

  ดูรายละเอียด