• กองทุนและธุรกิจชุมชน

              จัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่สามารถจัดตั้งหรือดำเนินงานด้านกองทุนและธุรกิจชุมชน ( กองทุนในชุมชน หมายถึง การรวมตัวของชาวบ้าน โดยมีสัญญาต่อกัน เพื่อดำเนินการด้านการเพิ่มผลประโยชน์ ให้เกิดแก่สมาชิก ในรูปของตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน ธุรกิจชุมชน หมายถึง การดำเนินการของชุมชนทั้งในลักษณะการรวมกลุ่ม และคนเดียว ในการจัดการด้านผลผลิตในชุมชนนำมาซึ่งรายได้เป็นตัวเงิน)

  • วันที่รวบรวม 01 - 01 - 1970

         

    อ่านเพิ่มเติม >>