• ศิลปกรรม

            จัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่สามารถสร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปะสาขาต่าง ๆ เช่น จิตรกรรม ประติมากรรม นาฏศิลป์ ดนตรี ทัศนศิลป์ การละเล่นพื้นบ้านและนันทนาการ

 • วันที่รวบรวม 01 - 01 - 1970

  ครูเพลง

       

  อ่านเพิ่มเติม >>
 • วันที่รวบรวม 01 - 01 - 1970

  การปั้นหม้อ เขียนสีไหลายบ้านเชียง บ้านคำอ้อ

       

  อ่านเพิ่มเติม >>
 • วันที่รวบรวม 01 - 01 - 1970

  ครูแดง บ้านศิลป์ไทย

       

  อ่านเพิ่มเติม >>