• การจัดการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

              จัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่ความสามารถจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งการอนุรักษ์ การพัฒนา และการใช้ประโยชน์ จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุ,และยั่งยืน เช่น การบวชป่า การสืบชะตาต้นไม้ การทำปะการังเทียม การอนุรักษ์แม่น้ำ คู คลอง อุทยานปลา

  • วันที่รวบรวม 01 - 01 - 1970

         

    อ่านเพิ่มเติม >>