• โภชนาการ

              จัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับบบุคคลที่สามารถเลือกสรร ประดิษฐ์และปรุงแต่งอาหารและยาได้เหมาะสมกับความต้องการของร่างกายในสภาวการณ์ต่างๆ ตลอดจนผลิตเป็นสินค้าและบริการส่งออกที่ได้รับความนิยมแพร่หลาย รวมถึงการขยายคุณค่าเพิ่มของทรัพยากรด้วย

  • วันที่รวบรวม 28 - 05 - 2014

    ข้าวเกรียบงา

          บุคคลที่ก่อตั้งกลุ่มคือ นางปราณี วัชรศิลปะ นางสุภาพ สวัสดิ์ และนางปาณวดี โสภาเวทย์ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2545 โดยได้ประกาศรับสมัครสมาชิก ครั้งแรกได้สมาชิกทั้งหมด 20 คน ต่อมาเปิดรับสมัครสมาชิกเพิ่ม ปัจจุบันมีสมาชิกทั้งหมด 44 คน ได้สอนการทำข้าวเกรียบงาให้กับสมาชิกกลุ่ม เพื่อให้สมาชิกหรือบุคคลที่ไม่มีอาชีพได้มีอาชีพหรือมีโอกาสหารายได้ และทำเป็นอาชีพเสริมได้

    อ่านเพิ่มเติม >>