• เกษตรกรรม

              จัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่สามารถผสมผสานองค์ความรู้ทักษะและเทคนิคด้านการเกษตรกับเทคโนโลยี โดยการพัฒนาบนพื้นฐานคุณค่าดั้งเดิม เช่น การทำการเกษตรแบบผสมผสาน การแก้ปัญหาการเกษตรด้านการตลาด การแก้ปัญหาด้านการผลิต และการรู้จักปรับใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการเกษตร

  • วันที่รวบรวม 01 - 01 - 1970

    การเพาะพันธุ์ไก่ชน

         

    อ่านเพิ่มเติม >>