• เกษตรกรรม

            จัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่สามารถผสมผสานองค์ความรู้ทักษะและเทคนิคด้านการเกษตรกับเทคโนโลยี โดยการพัฒนาบนพื้นฐานคุณค่าดั้งเดิม เช่น การทำการเกษตรแบบผสมผสาน การแก้ปัญหาการเกษตรด้านการตลาด การแก้ปัญหาด้านการผลิต และการรู้จักปรับใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการเกษตร

 • วันที่รวบรวม 2561-09-10

  การเลี้ยงไหม

        เมื่อสมัยก่อนพ่อกับแม่ก็ได้มีการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม จึงได้มีการเรียนรู้ตั้งแต่สมัตเด็กแล้ว เมื่อเวลาผ่านไปการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมได้เริ่มเกิดปัญหาขึ้น เช่น ขาดทุนและปัญหาทางธรรมชาติ จึงได้เลิกทำและเมื่อปี พ.ศ. 2557 ทางชุมชนได้มีการชักชวนชาวบ้านไปดูวิธีการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม จึงได้เกิดแนวคิดแล้วกลับมาทำเป็นอาชีพเสริมมาจนถึงปัจจุบัน

  ดูรายละเอียด
 • วันที่รวบรวม 24-09-2560

  ข้าวสองสี

        นางดาหวัน ศรีเมืองเห็นว่าข้าวสองสีนั้นรับประทานง่ายและมีประโยชน์ต่อสุขภาพ จึงนำข้าวสองสีมาทำเป็aนผลิตภัณฑ์เพื่อไปขายเป็นรายได้ให้แก่ครอบครัว

  ดูรายละเอียด
 • วันที่รวบรวม 29-05-2558

  การทำปุ๋ยหมก

        แรงบันดาลใจในการแสวงหาความรู้เมื่อเห็นว่า การทำไร่ ทำนา การลงทุนในการผลิตพืชแต่ละชนิดและเห็นว่าสภาพแวดล้อมในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไป ค่าครองชีพสูง เช่น การลงทุนสูงในการผลิตพืชมีการซื้อปุ๋ยเคมี ซื้อสารเคมี แต่ผลผลิตต่อไร่นาต่ำ เนื่องจากดินไม่สมบูรณ์และไม่มีเงินซื้อปุ๋ยมาใช้จึงได้เริ่มคิดว่าดินที่ปลวกทำรังเวลาเราเอามาปลูกพืชนั้นไม่จำเป็นต้องใส่ปุ๋ยต้นพืชก็งอกงามผิดปกติ จึงได้มีความคิดว่าจอมปลวกเป็นซากวัตถุอินทรีย์ย่อยสลายแล้วผสมรวมกันเป็นจอมปลวก ก็เลยได้ขุดดินจอมปลวกมาใส่นา ใส่ในไร่ทดแทนปุ๋ยเคมี ต่อมาก็เลยมีความคิดว่าหากเราใช้เศษใบไม้ เศษมูลสัตว์ผสมทับถมกันไปเรื่อยๆ เน่าสลายก็จะเป็นปุ๋ยอินทรีย์ได้เหมือนปลวกทำรัง พอมีทุนก็หันมาเลี้ยงหมู และได้ขุดหลุม โดยใช้ใบไม้แห้ง 10 ส่วนผสมปุ๋ยคอกมูลสัตว์ 2 ส่วนลงไปในหลุมทิ้งไว้ประมาณ 6 เดือนขึ้นไป ขุดขึ้นมาเก็บไว้ในร่มเงา หลังจากนั้นก็นำไปใส่นาข้าวและพืชอื่นๆ จนเห็นว่านาข้าวสมบูรณ์ และในพืชอื่นๆ ก็ขึ้นสวยงาม เช่นเดียวกับเราใส่ปุ๋ยเคมี พอเริ่มเห็นผลก็เลยมีการทำหลุมปุ๋ยหมกใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ

  ดูรายละเอียด
 • วันที่รวบรวม 2558-05-28

  การเลี้ยงไส้เดือนดินด้วยขยะอินทรีย์ในครัวเรือน

       

  ดูรายละเอียด
 • วันที่รวบรวม 2017-03-18

  ปลากระชัง

       

  ดูรายละเอียด
 • วันที่รวบรวม 2558-05-28

  แหล่งเรียนรู้ครูเกษตรกร พ่อเภา แสนสิงห์

        คุณพ่อเภา เคยประกอบอาชีพมามากมาย เช่น ก่อสร้าง รับเหมา รับจ้างทั่วไป พนักงานต้อนรับของโรงแรม ทำนา ค้าขาย ซึ่งเงินที่ได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายภายในครัวเรือน เมื่อมีโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ขึ้น จึงเริ่มต้นจากการเข้าไปอยู่ในกลุ่มตีมีด แต่รายได้ก็ไม่ดีถ้าเทียบกับผลิตภัณฑ์ที่เป็นอุปโภคบริโภค เมื่อ พ.ศ.2549-2550 ได้เป็นต้นแบบในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ มีการฝึกอบรมให้แก่ นักศึกษา การศึกษาตามอัธยาศัยและ นักศึกษามหาวิทยาลัย อื่นๆ เพื่อให้ความรู้และประโยชน์ในการพัฒนาชีวิต

  ดูรายละเอียด
 • วันที่รวบรวม 2558-05-28

  การเพาะพันธุ์ไก่ชน

        ครั้งตอนเป็นวัยรุ่น เป็นเด็กตามบ้านนอกเลี้ยงไก่พื้นบ้าน เลี้ยงมากับพ่อแม่ จนวันหนึ่งไปเห็นผู้ใหญ่นำไก่มาชนกันเลยเกิดความชอบและรักในการชนไก่ ในปี พ.ศ. 2523 และได้มีการลองผิดลองถูก เลี้ยงเพาะพันธุ์มาจนถึงปัจจุบัน เริ่มเลี้ยงไก่ชนมากว่า 30 ปีแล้ว เพราะเป็นคนที่มีใจรักในการเลี้ยงไก่ชน จึงนำไก่ชนจาก จังหวัดลำพูน มาผสมพันธุ์กับไก่พื้นเมืองของจังหวัดสุโขทัย จนได้เจ้า " โรโบคอป "คือสายพันธุ์ม้าล่อ ไก่จากประเทศพม่า ไก่ชนที่ตีไปวิ่งไป กระดูกใหญ่ ลักษณะเจ้าเนื้อจะไม่เหนื่อยง่าย ซึ่งถือว่าเป็นไก่ที่นำโชคมาให้ เพราะตั้งแต่มี “โรโบคอป” สามารถขยายพันธุ์ได้มากขึ้น ลูกที่ได้มาจากการผสมพันธุ์ใหม่ ล้วนได้รับการยอมรับจากวงการผู้เลี้ยงไก่ชนมากขึ้น ในที่สุดจึงทำฟาร์มเลี้ยงไก่ชนเป็นอาชีพเสริมจากการค้า ปรากฏว่ามีผู้สนใจมาขอซื้อไปเลี้ยง และนำไปชนได้รับชัยชนะทุกครั้ง ทำให้ได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้น

  ดูรายละเอียด
 • วันที่รวบรวม 2558-11-26

  การเพาะเลี้ยงไก่ชน

       

  ดูรายละเอียด