การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์

รับสมัครนักศึกษา สารสนเทศศาสตร์ 2561

เกณฑ์การพิจารณา การรับด้วย Portfolio ของสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ 
  - GPAX 4 ภาคเรียนขึ้นไป มากกว่าหรือเท่ากับ 2.50
  - มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์
  - ผลงานเป็นที่ประจักษ์ ได้รับการยอมรับในสาขาที่เกี่ยวข้อง
  - หลักฐานการเข้าร่วมหรือเป็นคณะทำงานกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และจิตสาธารณะ

สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและกรอกใบสมัครผ่านทางเว็บไซต์ http://tcas.udru.ac.th

ไฟล์แนบ

attachment Download ไฟล์แนบ

อ่าน : 869 | ประกาศโดย : ราชวิทย์ ทิพย์เสนา | ประกาศเมื่อ : 2017-11-03 11:16:38

© 2014 | is.udru.ac.th All Right Reserved

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ข้อแนะนำการใช้งานเว็บไซต์ | Sign-In