ปัจฉิมนิเทศและสัมมนาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 2/2559

เรียนเชิญ คณาจารย์ นักศึกษาสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ ศิษย์เก่าร่วม กิจกรรมปัจฉิมนิเทศเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกสู่ตลาดแรงงานและสัมมนาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ วันที่ 11 เมษายน 2560 เวลา 8.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมประจักษ์ศิลปาคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

อ่าน : 510 | ประกาศโดย : ราชวิทย์ ทิพย์เสนา | ประกาศเมื่อ : 2017-03-22 15:44:34

© 2014 | is.udru.ac.th All Right Reserved

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ข้อแนะนำการใช้งานเว็บไซต์ | Sign-In