สื่อมัลติมีเดียเสริมสร้างการเรียนรู้เรื่อง แผนที่ความคิด (Mind Map)

สื่อมัลติมีเดียเสริมสร้างการเรียนรู้เรื่อง แผนที่ความคิด (Mind Map) จัดทำโดยสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

อ่าน : 658 | ประกาศโดย : ราชวิทย์ ทิพย์เสนา | ประกาศเมื่อ : 2016-03-02 16:33:55

© 2014 | is.udru.ac.th All Right Reserved

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ข้อแนะนำการใช้งานเว็บไซต์ | Sign-In