โครงการไหว้ครู เชิดชูคุณธรรม สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558

ขอเชิญนักศึกษาทุกคน ร่วมโครงการไหว้ครู เชิดชูคุณธรรม สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 4 กันยายน 2558 ระหว่างเวลา 13.00 - 16.30 น. ณ ห้องโกเมน 2 โดยให้นักศึกษาทุกชั้นปีแต่งกายด้วยผ้าไทย และจะมีพิธีบายศรีสู่ขวัญแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 จึงขอให้นักศึกษาทุกคนเข้าร่วมอย่างพร้อมเพียงกัน

ไฟล์แนบ

attachment Download ไฟล์แนบ

อ่าน : 667 | ประกาศโดย : ราชวิทย์ ทิพย์เสนา | ประกาศเมื่อ : 2015-08-19 09:35:05

© 2014 | is.udru.ac.th All Right Reserved

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ข้อแนะนำการใช้งานเว็บไซต์ | Sign-In