กำหนดการสัมมนาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2557


ไฟล์แนบ

attachment Download ไฟล์แนบ

อ่าน : 509 | ประกาศโดย : ราชวิทย์ ทิพย์เสนา | ประกาศเมื่อ : 2015-03-20 17:12:50

© 2014 | is.udru.ac.th All Right Reserved

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ข้อแนะนำการใช้งานเว็บไซต์ | Sign-In