สถานประกอบการหรือผู้ใช้งานบัณฑิต สามารถประเมินบัณฑิตที่พึงประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพบัณฑิต

สถานประกอบการหรือผู้ใช้งานบัณฑิต สามารถกรอกแบบประเมินบัณฑิตที่พึงประสงค์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาศักยภาพบัณฑิตสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ให้มีศักยภาพ พร้อมก้าวสู่โลกอาชีพ

โดยสถานประกอบการหรือผู้ใช้งานบัณฑิต สามารถตอบประเมินความพึงพอใจได้จากลิ้ง http://human.udru.ac.th/~survey/

อ่าน : 340 | ประกาศโดย : ราชวิทย์ ทิพย์เสนา | ประกาศเมื่อ : 2014-10-20 16:31:58

© 2014 | is.udru.ac.th All Right Reserved

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ข้อแนะนำการใช้งานเว็บไซต์ | Sign-In