ประกาศแจ้งการเปลี่ยนแปลง Web hosting สำหรับนักศึกษาสาขาวิขาสารสนเทศศาสตร์

เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลง Name Server ของสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ นักศึกษาที่มีความประสงค์จะใช้งาน Web Hosting หรือที่มี username และ password แล้ว สามารถศึกษารายละเอียดการเข้าใช้งาน web hosting จากลิ้งนี้ http://is.udru.ac.th/web-hosting.html

อ่าน : 335 | ประกาศโดย : ราชวิทย์ ทิพย์เสนา | ประกาศเมื่อ : 2014-10-20 16:04:40

© 2014 | is.udru.ac.th All Right Reserved

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ข้อแนะนำการใช้งานเว็บไซต์ | Sign-In