ไม้กวาดดอกแขม

ความเป็นมาของภูมิปัญญา

เริ่มจากเวลาว่างได้มาถักไม้กวาดกับเพื่อนบ้าน ได้ฝึกทำไม้กวาดโดยการปฏิบัติและการสังเกต จนทำให้ชำนาญ และทำให้เกิดความสนใจในการทำไม้กวาดดอกแขมขายเป็นอาชีพเสริม

ขั้นตอน/วิธีทำ
 1.ไปตัดดอกแขมมาจากภูเขา
 2.นำดอกแขมมาตากแดดประมาณ 3- 4 วัน
 3.ตีดอกแขมออกจากก้าน
 4.นำดอกแขมมาฉีก แล้วทำเป็นกองเล็กๆ ให้พอดีกับกำมือ
 5.นำดอกแขมประมาณ 1 กำมือ และใช้เชือกฟางสอยเข้ากับเข็มเย็บกระสอบแล้วแทงเข้าตรงการมัดดอกแขม แล้วถักสลับกันไปมาเป็นฟันปลา จนครบข้างละ 6 กำ
 6.ใช้มืดโกยดอกแขมให้เสมอกัน
 7.นำตะปูมาตอกเข้าตรงกลางไม้กวาดทั้งสองด้าน เพื่อความแข็งแรง ใช้เวลาการทำ 30 นาที / 1 ด้าม

วัสดุ/อุปกรณ์
 - มีด
 - เข็ม
 - ฟาง
 - ดอกแขม
 - ตะปู
 - ไม้ไผ่ 1 เมตร 50 ซม.

การเรียนรู้
เรียนรู้จากผู้เฒ่าภายในหมู่บ้าน โดยเริ่มจากสังเกต และนำมาปฏิบัติ ใช้เวลาในการเรียนรู้เพียง 1 วัน ภูมิปัญญานี้มีคุณค่าในเรื่องความประหยัดค่าใช้จ่ายในครอบครัว

การถ่ายทอด
ถ่ายทอดให้กับผู้ที่สนใจ โดยสามารถอธิบาย แนะนำ และทำให้ดูเป็นตัวอย่างได้

ประโยชน์ภูมิปัญญาต่อการเรียนรู้

วิธีการทำไม้กวาดดอกแขม และการเก็บเกี่ยวดอกแขม

พื้นที่โรงเรียน

ตชด. บ้านเมืองทอง

กลุ่มสาระการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี,

ภาพประกอบ

ผู้รวบรวม : ผศ.พฤษมงคล จุลพูล,น.ส.ทักษพร ไชยนาม,น.ส.ศิริพร วระวงศ์,น.ส.ภารดี ศรีบัวน้อย วันที่รวบรวม : 2559-02-20
ข้อมูลปราชญ์


นางน้อย สุนนท์
บ้านนาเมืองทอง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

© 2016 | is.udru.ac.th All Right Reserved | สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี | login