สิงห์-ราชภัฏ "ปันน้ำใจ ร่วมมือกันสร้างรอยยิ้ม"

   7-8 กันยายน 2561 นักศึกษาชมรมอาสาสัญจร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี และคณาจารย์สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ จัดโครงการ สิงห์-ราชภัฏ "ปันน้ำใจ ร่วมมือกันสร้างรอยยิ้ม" เพื่อพัฒนาสนามเด็กเล่น สนามกีฬา ปรับปรุงอาคารเรียน และปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองผือท่าปากเป่ง ต.ปากเต็ง อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู ให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ และพัฒนาด้านร่างกายสติปัญญาของนักเรียน อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์นอกห้องเรียนให้กับนักศึกษาให้เป็นผู้มีจิตอาสา สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
   
   การจัดโครงการในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจากบริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด และได้รับความร่วมมือจากนักศึกษาชมรมอาสาสัญจร คณาจารย์ คณะครู และชาวบ้านในชุมชน ร่วมแรงร่วมใจในการจัดกิจกรรมอย่างสามัคคี 

ภาพประกอบข่าว

อ่าน : 551 | ที่มา : สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ | ประกาศโดย : ราชวิทย์ ทิพย์เสนา | ประกาศเมื่อ : 2018-09-10 12:35:26

© 2014 | is.udru.ac.th All Right Reserved

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ข้อแนะนำการใช้งานเว็บไซต์ | Sign-In