Homeroom: ทุกชั้นปี ประจำเดือนสิงหาคม 2561

29 สิงหาคม 2561 สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ จัดกิจกรรมโฮมรูม (Home room) นักศึกษาทุกชั้นปี ประจำเดือนสิงหาคม 2561 เพื่อพบปะพูดคุย สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษากับนักศึกษา และระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้องในสาขาฯ เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ และอาจารย์ที่ปรึกษาได้ชี้แจ้งประเด็นเกี่ยวกับการเรียนการสอน ทุนการศึกษา และการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยให้มีความสุข

ภาพประกอบข่าว

อ่าน : 338 | ที่มา : สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ | ประกาศโดย : ราชวิทย์ ทิพย์เสนา | ประกาศเมื่อ : 2018-09-03 14:28:31

© 2014 | is.udru.ac.th All Right Reserved

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ข้อแนะนำการใช้งานเว็บไซต์ | Sign-In