นิเทศโครงงานทางสารสนเทศศาสตร์ ปีการศึกษา 2560

วันที่ 8 และ 10 พฤศจิกายน 2560 คณาจารย์ประจำสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ ออกนิเทศโครงงานทางสารสนเทศศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 โดยนักศึกษาสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ได้จัดทำโครงการพัฒนาห้องสมุดในสถาบันการศึกษา ได้แก่

1. ห้องสมุดโรงเรียนปากดงส่งเสริมธรรม อ.เมือง จ.อุดรธานี
2. ห้องสมุดโรงเรียนบ้านเชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี
3. ห้องสมุดโรงเรียนอุดรพัฒนศึกษา อ.เมือง จ.อุดรธานี
4. ห้องสมุดโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 1 อุดรธานี อ.เมือง จ.อุดรธานี
5. ห้องสมุดโรงเรียนบ้านม่วงสามัคคี อ.เมือง จ.อุดรธานี
6. ห้องสมุดโรงเรียนสระใครไชยานุเคราะห์ อ.สระใคร จ.หนองคาย
7. ห้องสมุดโรงเรียนเทศบาล 2 ชำนาญอนุเคราะห์ อ.เมือง จ.หนองคาย

ภาพประกอบข่าว

อ่าน : 210 | ที่มา : สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ | ประกาศโดย : ราชวิทย์ ทิพย์เสนา | ประกาศเมื่อ : 2017-12-01 14:08:48

© 2014 | is.udru.ac.th All Right Reserved

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ข้อแนะนำการใช้งานเว็บไซต์ | Sign-In