นิเทศนักศึกษาโครงงานทางสารสนเทศศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1/2558

    อาจารย์นิเทศก์โครงงานทางสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ ออกนิเทศนักศึกษาที่ปฏิบัติงาน ณ ห้องสมุดโรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดอุดรธานีและจังหวัดหนองคาย ซึ่งนักศึกษาได้นำความรู้ภาคทฤษฎี สู่กระบวนการปฏิบัติจริง การออกนิเทศในครั้งนี้ อาจารย์ได้ให้คำแนะนำต่างๆ รวมถึงแนวทางการปฏิบัติแก่นักศึกษา เพื่อให้ห้องสมุดเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่พร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา โดยมีห้องสมุดโรงเรียน ดังนี้

   1 .ห้องสมุดโรงเรียนบ้านเชียงยืน อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
   2. ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
   3. ห้องสมุดโรงเรียนบานเลื่อม อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
   4. ห้องสมุดโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 92 (ชุมชนนาข่า) อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
   5. ห้องสมุดโรงเรียนค่ายประจักษ์ศิลปาคม อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
   6. ห้องสมุดโรงเรียนเดื่อวิทยาคาร อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
   7. ห้องสมุดโรงเรียนอนุบาลหนองคาย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

ภาพประกอบข่าว

อ่าน : 664 | ที่มา : สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ | ประกาศโดย : ราชวิทย์ ทิพย์เสนา | ประกาศเมื่อ : 2015-11-16 15:35:31

© 2014 | is.udru.ac.th All Right Reserved

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ข้อแนะนำการใช้งานเว็บไซต์ | Sign-In